đồ án chi tiết máy thiết kế hộp giảm tốc bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng 1cấp (bản vẽ kèm theo)

Upload: NguyenVanAnh.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 5437|Tải về: 48|Cấp: Đại học

chương 1. tính toán hệ dẫn động 1.1.chọn động cơ 1.2. xác định tỷ sốn truyền động chung của toàn hệ thống phân phối tỷ số truyền cho từng bộ phận của hệ dẫn động, lập bảng công suất, mômen xoắn, sốn vòng quay trên các trục chương 2.thiết kế các bộ truyền 2.1.thiết kế bộ đai thang 2.2.thiết kế b

Chương 1. Tính toán hệ dẫn động

1.1.Chọn động cơ

1.2. Xác định tỷ sốn truyền động chung của toàn hệ thống phân phối tỷ số truyền cho từng bộ phận của hệ dẫn động, lập bảng công suất, mômen xoắn, sốn vòng quay trên các trục

Chương 2.Thiết kế các bộ truyền

2.1.Thiết kế bộ đai thang

2.2.Thiết kế bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng

Chương 3. Tính toán thiết kế trục và then

3.1.Tính toán thiết kế trục

3.2.Thiết kế then

Chương 4. Thiết kế gối đỡ trục

4.1.Chọn ổ lăn

4.2.Chọn cấp chính ổ lăn

4.3.Các biện pháp công nghệ của ổ lăn

Chương 5. Tính toán khớp nối

5.1. Chọn loại khớp nối

5.2. Tính toán

Chương 6. Tiết kế vỏ hộp.

6.1. Chọn bề mặt ghép nắp vào thân

6.2. Xác định các kích thước cơ bản của vỏ hộp

6.3. Một số kết cấu khác liên quan đến vỏ hộp

Chương 7. Bôi trơn hộp giảm tố

[Ẩn quảng cáo]