/ 24

Đồ án công trình thu và trạm bơm

Upload: TrinhVI.dokovn|Ngày: 16/07/2012|Lượt xem: 3379|Tải về: 12|Cấp: Đại học

phần a - số liệu tính toán - công suất thiết kế: 40.000 m3/ng - cao trình mặt đất: 24 m - cao trình mặt nước tĩnh: 19 m - mực nước cao nhất trên trạm xử lý: 32 m - chiều dài ống đẩy: 2700 m - số đám cháy xảy ra đồng thời: 2 x 30 l/s - số giờ làm việc trong ngày: 24 h - mặt cắt địa hình: chiều dày lớp: + đất thổ nhưỡng: 4m + cát mịn: 10 m + á sét lẫn xác thực vật: 12 m + cát thô: 15 m + cát thô pha cuội sỏi: 10 m + sét phần b - thiết kế công trình thu nước i. dựng mặt cắt địa chất và phân tích lựa chọn tầng chứa nước: i.1. dựng mặt cắt địa chất: dựa vào dữ kiện đề bài ta có thể dựng được sơ bộ mặt cắt địa chất nh­ sau. i.2. lựa...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.