Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Đồ án công trình thu và trạm bơm

phần a - số liệu tính toán - công suất thiết kế: 40.000 m3/ng - cao trình mặt đất: 24 m - cao trình mặt nước tĩnh: 19 m - mực nước cao nhất trên trạm xử lý: 32

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:2439|Tải về:7|Số trang:24

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Xây dựng Hà Nội

Ngày tạo: