/ 10

Đồ án điều khiển logic

Upload: VnrapperclubVn.dokovn|Ngày: 15/10/2012|Lượt xem: 522|Tải về: 0|Cấp: Đại học

đồ án điều khiển logic i.yêu cầu công nghệ thiết kế hệ thống điều khiển công nghệ cho truyền động bàn máy bào giường có sơ đồ công nghệ như sau: ii.tổng hợp mạch điều khiển để giải quyết được công nghệ trên ta chia thành hai bài toán : a.bài toán thuận: 1. bước 1. a,xác định tín hiệu vào. a:tín hiệu cho phép bàn máy chuyển động thuận với vận tốc v1 từ a đến b. b:tín hiệu cho phép bàn máy chuyển động thuận với vận tốc v2 từ b đến c. c:tín hiệu cho phép bàn máy chuyển động thuận với vận tốc v1 từ c đến d. b,xác định tín hiệu ra. chạy thuận t. vận tốc v1. vận tốc v2. 2.bước 2 xác định các trạng thái có thể có. tt1: bàn máy đứng yên tại a. tt2: bàn máy chuyển động thuận với vận tốc v1 từ a đến b. tt3: bàn máy...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.