Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đồ án kỹ sư xây dựng những câu hỏi thường gặp khi bảo vệ

Cấp:Đại học|Lượt xem:9871|Tải về:31|Số trang:40 | Ngày upload:11/08/2012

200 câu hỏi + câu trả lời tham khảo dùng cho đồ án tốt nghiệp ksxd:câu hỏi tham khảodùng cho đồ án tốt nghiệp1. xác định gió nội và gió ngoại khác nhau như thế

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.