Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Đồ án nền móng

đồ án nền móng phần i : thống kê số liệu địa chất bảng thống ke âsố liệu địa chất (c, thống kê riêng) 1. lớp đất 1: mẫu w gw gd s e qu cc a1-2 m 1-1 26.0 1.76

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:2087|Tải về:8|Số trang:13

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Xây dựng Hà Nội

Ngày tạo: