/ 29

Đồ án nền móng

Upload: BuiTrinhThanh.dokovn|Ngày: 15/10/2012|Lượt xem: 2580|Tải về: 10|Cấp: Đại học

đồ án nền móng phần i : thống kê số liệu địa chất bảng thống ke âsố liệu địa chất (c, thống kê riêng) 1. lớp đất 1: mẫu w gw gd s e qu cc a1-2 m 1-1 26.0 1.769 1.404 - 0.905 - 0.29 0.084 m 1-3 28.1 1.866 1.457 0.913 0.839 0.455 - - m 1-5 27.8 1.876 1.468 0.920 0.826 - 0.2 0.058 m 2-1 26.0 1.790 1.421 - 0.883 - - - m 2-3 27.2 1.875 1.474 0.924 0.817 0.19 0.055 m 2-5 26.9 1.884 1.485 0.931 0.805 0.600 - - tb 27.0 1.843 1.452 0.922 0.846 0.528 0.227 0.066 loại bỏ các số liệu đột biến để loại bỏ các số liệu đột biến ta dùng công thức:  - ai  < .cm với là giá trị trung bình của các chỉ tiêu được xác định theo bảng  là chuẩn số thống kê lấy theo quy phạm cm là độ lệch...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.