/ 29

Đồ án nền móng

Upload: BuiTrinhThanh.dokovn|Ngày: 15/10/2012|Lượt xem: 3168|Tải về: 24|Cấp: Đại học

đồ án nền móng phần i : thống kê số liệu địa chất bảng thống ke âsố liệu địa chất (c, thống kê riêng) 1. lớp đất 1: mẫu w gw gd s e qu cc a1-2 m 1-1 26.0 1.769 1.404 - 0.905 - 0.29 0.084 m 1-3 28.1 1.866 1.457 0.913 0.839 0.455 - - m 1-5 27.8 1.876 1.468 0.920 0.826 - 0.2 0.058 m 2-1 26.0 1.790 1.

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]