Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đồ án nền móng

Cấp:Đại học|Lượt xem:2612|Tải về:10|Số trang:29 | Ngày upload:15/10/2012

đồ án nền móng phần i : thống kê số liệu địa chất bảng thống ke âsố liệu địa chất (c, thống kê riêng) 1. lớp đất 1: mẫu w gw gd s e qu cc a1-2 m 1-1 26.0 1.76

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.