Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đồ án quá trình thiết bị - Sấy cà rốt bằng băng tải

Cấp:Đại học|Lượt xem:1372|Tải về:11|Số trang:91 | Ngày upload:11/08/2012

đồ án quá trình thiết bị - sấy cà rốt bằng băng tảisử dụng phương pháp sấy băn tải để làm khô sản phẩm!mục lụctrang tựa inhận xét của giảng viên iimục lục iiid

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.