Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đồ án xử lý ảnh Nhận dạng mặt người trên matlab

Cấp:Đại học|Lượt xem:2920|Tải về:28|Số trang:51 | Ngày upload:11/08/2012

đầy là đồ án xử lý ảnh nhận dạng khuôn mặt khá hay có code kèm theolời mở đầuhơn một thập kỷ qua có rất nhiều công trình nghiên cứu về bài toán nhận dạng khuôn

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.