Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với công tác thiếu niên nhi đồng trên địa bàn xã Hà An- huyện Yên Hưng – tỉnh Quảng Ninh

Cấp:Đại học|Lượt xem:1809|Tải về:3|Số trang:36 | Ngày upload:04/03/2012

phần mở đầu i. lý do chọn chuyên đề: đội thiếu niên tiền phong hồ chí minh là một tổ chức của thiếu nhi việt nam. do đảng cộng sản việt nam và chủ tịh hồ chí mi

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.