/ 36

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với công tác thiếu niên nhi đồng trên địa bàn xã Hà An- huyện Yên Hưng – tỉnh Quảng Ninh

Upload: VanbicquyVan.dokovn|Ngày: 04/03/2012|Lượt xem: 1804|Tải về: 3|Cấp: Đại học

phần mở đầu i. lý do chọn chuyên đề: đội thiếu niên tiền phong hồ chí minh là một tổ chức của thiếu nhi việt nam. do đảng cộng sản việt nam và chủ tịh hồ chí minh sáng lập, đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh (đoàn tncs hồ chí minh) phụ trách. đội thiếu niên tiền phong hồ chí minh là lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường, là lực lượng hậu bị của đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh.tổ chức đội được coi là một lực lượng chủ yếu, lực lượng lòng cốt trong các phong trào thiếu nhi cũng như các phong trào hoạt động cách mạng. tổ chức đội có mặt ở mọi nơi, ở đâu có tổ chức đoàn thì nơi đó độithiếu niên tiền phong hồ chí minh được phát huy vai trò còng nh­ chức năng của mình. đội được tổ chức trong nhà trường và...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.