/ 4

Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội

Upload: TaiDuyTran.dokovn|Ngày: 03/03/2012|Lượt xem: 3685|Tải về: 4|Cấp: Đại học

dộc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội vũ hiền trong nhiều văn kiện của đảng ta, vấn đề độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội luôn được khẳng định một cách mạnh mẽ và dứt khoát. cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội đã nêu rõ : "nắm vững ngọn cờ độc lậ

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]