Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đối chiếu đặc điểm lâm sàng, nội soi và chẩn đoán hình ảnh của dị vật đường thở tại Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương

Cấp:Đại học|Lượt xem:1188|Tải về:8|Số trang:80 | Ngày upload:05/06/2012

đặt vấn đề dị vật đường thở để chỉ các trường hợp có dị vật rơi vào và mắc lại trên đường thở từ thanh quản đến phế quản phân thùy. đây là một cấp cứu tai mũi h

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.