Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

đổi mới cơ chế quản lý kinh tế ở Việt Nam

Cấp:Đại học|Lượt xem:13879|Tải về:38|Số trang:29 | Ngày upload:29/01/2012

lời mở đầu công cuộc đổi mới diễn ra trên đất nước ta cho đến nay đã gần 20 năm, và đã đạt được những thành tựu ban đầu rất quan trọng, góp phần quyết định vào

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.