Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

đổi mới cơ chế quản lý kinh tế ở Việt Nam

lời mở đầu công cuộc đổi mới diễn ra trên đất nước ta cho đến nay đã gần 20 năm, và đã đạt được những thành tựu ban đầu rất quan trọng, góp phần quyết định vào

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:12193|Tải về:34|Số trang:29

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Ngày tạo: