/ 29

đổi mới cơ chế quản lý kinh tế ở Việt Nam

Upload: HienTran.dokovn|Ngày: 29/01/2012|Lượt xem: 13856|Tải về: 38|Cấp: Đại học

lời mở đầu công cuộc đổi mới diễn ra trên đất nước ta cho đến nay đã gần 20 năm, và đã đạt được những thành tựu ban đầu rất quan trọng, góp phần quyết định vào việc đưa nền kinh tế việt nam ra khỏi khủng hoảng, đạt được mức tăng trưởng cao. đổi mới là một công cuộc cải cách mang tính chất chuyển đổi từ một nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung, mang nặng tính quan liêu, bao cấp sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường , có sù quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. đó là một quá trình thay đổi rất cơ bản, sâu sắc, với một khối lượng công việc đồ sộ, phức tạp, mới mẻ và liên quan đến hầu hết các mặt của hoạt động kinh tế xã hội. cho đến nay việc nghiên cứu...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.