Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Đổi mới phương pháp thuyết trình trong dạy học môn chính trị (phần triết học Mác-Lênin) ở trường Cao đẳng nghề giao thông vận tải trung ương II Hải Phòng

mở đầu 1. lý do chọn đề tài sau khi giành thắng lợi trong cuộc cách mạng giải phóng dân téc, giang sơn thu về một mối, đất nước ta bước vào giai đoạn mới của sự

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:735|Tải về:2|Số trang:115

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Ngày tạo: