/ 115

Đổi mới phương pháp thuyết trình trong dạy học môn chính trị (phần triết học Mác-Lênin) ở trường Cao đẳng nghề giao thông vận tải trung ương II Hải Phòng

Upload: PhanNgocDuyen.dokovn|Ngày: 16/04/2012|Lượt xem: 1114|Tải về: 4|Cấp: Thạc sĩ

mở đầu 1. lý do chọn đề tài sau khi giành thắng lợi trong cuộc cách mạng giải phóng dân téc, giang sơn thu về một mối, đất nước ta bước vào giai đoạn mới của sự nghiệp cách mạng- sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước không chỉ độc lập về mặt chính trị mà còn phải độc lập về mặt kinh tế, từng bước

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]