/ 115

Đổi mới phương pháp thuyết trình trong dạy học môn chính trị (phần triết học Mác-Lênin) ở trường Cao đẳng nghề giao thông vận tải trung ương II Hải Phòng

Upload: PhanNgocDuyen.dokovn|Ngày: 16/04/2012|Lượt xem: 878|Tải về: 4|Cấp: Thạc sĩ

mở đầu 1. lý do chọn đề tài sau khi giành thắng lợi trong cuộc cách mạng giải phóng dân téc, giang sơn thu về một mối, đất nước ta bước vào giai đoạn mới của sự nghiệp cách mạng- sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước không chỉ độc lập về mặt chính trị mà còn phải độc lập về mặt kinh tế, từng bước đi lên cnxh. xuất phát điểm từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, bị chiến tranh tàn phá nặng nề, phải đuổi kịp các nước trong khu vực và trên thế giới, đây là một trọng trách nặng nề, một thách thức lớn đối với việt nam. hơn nữa, nước ta tiến hành nhiệm vụ này trong trong bối cảnh thế giới bước vào nền kinh tế tri thức (knowledge economy). trong bước chuyển đó, giáo dục và đào tạo (gd - đt), khoa học và công nghệ (kh- cn) ngày càng...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.