/ 125

Đổi mới quản lý Nhà nước đối với hoạt động đầu tư ở Việt Nam

Upload: TrucLy.dokovn|Ngày: 03/03/2012|Lượt xem: 827|Tải về: 4|Cấp: Đại học

lời mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài sản xuất của cải vật chất là nền tảng của xã hội, là hoạt động cơ bản nhất trong xã hội loài người. xã hội không thể tồn tại nếu ngừng hoạt động sản xuất. sản xuất là quá trình luôn vận động và phát triển. sản xuất là tiến trình vận động liên tục và đổi mới kh

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]