/ 54

Đổi mới và hoàn thiện cơ chế phân cấp ngân sách nhà nước cho các cấp chính quyền địa phương

Upload: ThanhbsPham.dokovn|Ngày: 23/02/2013|Lượt xem: 639|Tải về: 5|Cấp: Đại học

mở đầu phân cấp ngân sách nhà nước là một trong những vấn đề được quan tâm trong cải cách hành chính nhà nước ở nhiều nước. việt nam cũng xác định vấn đề quan trọng này đối với công cuộc cải cách hành chính nhà nước. trong chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2001-2010 và 2011-2015 đã đề cập đến các nội dung đổi mới cơ chế quản lý ngân sách nhà nước, đảm bảo vai trò chủ đạo của trung ương đồng thời phát huy tính chủ động, năng động sáng tạo và trách nhiệm của địa phương và các ngành trong việc điều hành ngân sách. xu hướng tăng cường phân cấp được thể hiện rõ trong quá trình cải cách tài chính công trong những năm gần đây đánh dấu bằng sự ra đời của luật ngân sách nhà nước được quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.