Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đổi mới và hoàn thiện cơ chế phân cấp ngân sách nhà nước cho các cấp chính quyền địa phương

Cấp:Đại học|Lượt xem:645|Tải về:5|Số trang:54 | Ngày upload:23/02/2013

mở đầu phân cấp ngân sách nhà nước là một trong những vấn đề được quan tâm trong cải cách hành chính nhà nước ở nhiều nước. việt nam cũng xác định vấn đề quan

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.