/ 54

Đổi mới và hoàn thiện cơ chế phân cấp ngân sách nhà nước cho các cấp chính quyền địa phương

Upload: ThanhbsPham.dokovn|Ngày: 23/02/2013|Lượt xem: 790|Tải về: 7|Cấp: Đại học

mở đầu phân cấp ngân sách nhà nước là một trong những vấn đề được quan tâm trong cải cách hành chính nhà nước ở nhiều nước. việt nam cũng xác định vấn đề quan trọng này đối với công cuộc cải cách hành chính nhà nước. trong chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2001-2010 và 2011-2015 đ

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]