/ 55

Đổi mới và hoàn thiện pháp luật trong quản lý Nhà nước về xuất bản ở Việt Nam hiện nay – Phương hướng và giải pháp Giáo viên hướng dẫn

Upload: NamTrinhviet.dokovn|Ngày: 11/05/2012|Lượt xem: 226|Tải về: 0|Cấp: Đại học

trường đại học kinh tế quốc dân khoa khoa học quản lý ------*****------  chuyên đề tốt nghiệp đề tài: đổi mới và hoàn thiện pháp luật trong quản lý nhà nước về xuất bản ở việt nam hiện nay - phương hướng và giải pháp giáo viên hướng dẫn : ts. bùi đức thọ sinh viên thực hiện : nguyễn minh đức lớp : quản lý công 46 hà nội, tháng 04 - 2008 mục lục lời mở đầu 1 chương i: khái quát về pháp luật xuất bản ở việt nam 2 i. những đặc trưng cơ bản của quản lý nhà nước bằng pháp luật về xuất bản 2 1. khái quát chung về xuất bản 2 1.1. khái niệm 2 1.2. vai trò 3 1.3. đặc điểm 4 2. hiệu quả & những đặc trưng về quản lý nhà nước bằng pháp luật về xuất bản 6 2.1. hiệu quả của quản lý nhà nước bằng...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.