Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Cá voi xanh là sinh vật lớn nhất hành tinh. Đúng hay sai?

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Đổi mới và hoàn thiện pháp luật trong quản lý Nhà nước về xuất bản ở Việt Nam hiện nay – Phương hướng và giải pháp Giáo viên hướng dẫn

trường đại học kinh tế quốc dân khoa khoa học quản lý ------*****------  chuyên đề tốt nghiệp đề tài: đổi mới và hoàn thiện pháp luật trong quản lý nhà nước về

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:197|Tải về:0|Số trang:55

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Kinh tế Đà Nẵng

Ngày tạo: