/ 81

Động cơ điện một chiều

Upload: HuyenLe.dokovn|Ngày: 05/03/2012|Lượt xem: 1710|Tải về: 9|Cấp: Đại học

chương i giới thiệu về động cơ điện một chiều 1.1 - khái niệm chung: 1.1.1 - khái niệm: cho đến nay động cơ điện một chiều vẫn chiếm một vị trí quan trọng trong hệ điều chỉnh tự động truyền động điện , nã được sử dụng rộng trong hệ thống đòi hỏi có độ chính xác cao vùng điều chỉnh rộng và qui luật điều chỉnh phức tạp. cùng với sự tiến bộ của văn minh nhân loại chúng ta có thể chưng kiến sự phát triển rầm ré kể cả về qui mô lẫn trình độ của nền sản xuất hiện đại .trong sự phát triển đó ta cũng có thể rễ ràng nhận ra và khẳng định rằng điện năng và máy tiêu thụ điện năng đóng vai trò quan trọng không thể thiếu được .nú luụn đi trước một bước làm tiền đề nhưng cũng làm mòi nhọn quyết định sự thành công của cả...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.