Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Dự án cửa hàng bán đồ lưu niệm

cộng hoà xã hội chủ nghiã việt nam độc lập - tự do - hạnh phúc *** *** *** dự án cửa hàng bán đồ lưu niệm lĩnh vực hoạt động : kinh doanh, cung cấp dịch vụ quà

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:5758|Tải về:28|Số trang:12

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Ngày tạo: