Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Dự án kinh doanh đồ handmade của Takeone shop

Cấp:Đại học|Lượt xem:9002|Tải về:54|Số trang:28 | Ngày upload:17/07/2012

thảo luận môn tài trợ dự án đề tài : dự án kinh doanh đồ handmade của takeone shop tên nhóm : tomorrow thành viên : 1 . vũ thị anh lý 2 . nguyễn thị thanh hương

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.