Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Dự án kinh doanh đồ handmade của Takeone shop

thảo luận môn tài trợ dự án đề tài : dự án kinh doanh đồ handmade của takeone shop tên nhóm : tomorrow thành viên : 1 . vũ thị anh lý 2 . nguyễn thị thanh hương

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:7579|Tải về:50|Số trang:28

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Học viện Ngân Hàng

Ngày tạo: