/ 24

Dự báo nhu cầu tiêu thụ điện năng ở Việt Nam giai đoạn 2008-2010

Upload: VuNgocAnh.dokovn|Ngày: 22/11/2011|Lượt xem: 1226|Tải về: 19|Cấp: Đại học

mở đầu 1. sự cần thiết của đề tài trong thời đại khoa học công nghệ hiện nay ở bất cứ nước nào, tiềm lực kinh tế và kỹ thuật, quy mô và khả năng kinh tế của nước đó gắn bó chặt chẽ với hiện trạng và tương lai phát triển của khoa học và kỹ thuật. từ đó yêu cầu một nhiệm vụ rất khó khăn và phức tạp là điều khiển nền kinh tế theo nhu cầu của tiến bộ xã hội. việc tiên đoán, lập dự báo có tính đến các tác động của các yếu tố trong nền kinh tế là một bộ phận quan trọng của chức năng quản lý. muốn điều khiển nền kinh tế phát triển theo hướng phát triển của nhu cầu xã hội trong điều kiện khoa học công nghệ ngày càng hiện đại thì điều quan trọng và cần thiết là phải tiên đoán, đánh giá sự phát triển...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.