Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Cá voi xanh là sinh vật lớn nhất hành tinh. Đúng hay sai?

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

du lịch bền vững và thực trạng phát triển du lịch bền vững ở Việt Nam hiện nay

đề tài : du lịch bền vững và thực trạng phát triển du lịch bền vững ở việt nam hiện nay. giao viên hướng dẫn: ts. nguyễ n đình hoà. sinh viên : trần thị lê ngân

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:574|Tải về:7|Số trang:39

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Ngày tạo: