Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Đường lối công nghiệp hóa

đường lối công nghiệp hóa i. công nghiệp hóa thời kỳ trước đổi mới( 1960 - 1986) 1. chủ trương của đảng về công nghiệp hóa a. mục tiêu và phương hướng của công

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:1345|Tải về:3|Số trang:15

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Ngày tạo: