/ 15

Đường lối công nghiệp hóa

Upload: LeThuyTrang.dokovn|Ngày: 20/05/2012|Lượt xem: 2092|Tải về: 9|Cấp: Đại học

đường lối công nghiệp hóa i. công nghiệp hóa thời kỳ trước đổi mới( 1960 - 1986) 1. chủ trương của đảng về công nghiệp hóa a. mục tiêu và phương hướng của công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa - đường lối công nghiệp hóa đất nước đã được hình thành từ đại hội iii (tháng 9-1960) của đảng. quá trình công n

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]