/ 36

đường lối tả khuynh trong nội bộ đảng cộng sản trung quốc giai đoạn (1921_1949)

Upload: ChangtraiThangmuoihai.dokovn|Ngày: 16/04/2012|Lượt xem: 981|Tải về: 0|Cấp: Đại học

mở đầu 1. mục đích, ý nghĩa của việc nghiên cứu đề tài tìm hiểu đường lối tả khuynh trong nội bộ đảng cộng sản trung quốc giai đoạn 1921_1949, đây la giai đoạn phát triển qua những bước thăng trầm đấu tranh gianh độc lập cho dân téc trung quốc. giai đoạn nay quá trinh phát triển cửa đảng đánh dấu nh

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]