/ 9

Duy Tân Mậu Tuất Trung Quốc (1898) Vấn đề cải chế, trọng thương, thượng công và ý nghĩa thời đại

Upload: TheLu.dokovn|Ngày: 16/04/2012|Lượt xem: 2656|Tải về: 5|Cấp: Đại học

duy tân mậu tuất trung quốc (1898) vấn đề cải chế, trọng thương, thượng công và ý nghĩa thời đại pgs. nguyễn văn hồng đại học khoa học xã hội và nhân văn đại học quốc gia hà nội i. cải cách mở cửa và cách nhìn mới về duy tân mậu tuất năm 1898 trung quốc nhận thức về mình là một quá trình. vào thời kỳ cận đại, trung quốc đã đi mất nửa thế kỷ mới bắt đầu hiểu được vai trò tạo nên sự chuyển mình của quốc gia. công lao của phong trào duy tân trung quốc năm 1898 là nhận ra các nguyên nhân thua kém của trung quốc. khang hữu vi có nhận định khá sắc sảo là: "thái tây mạnh, cái gốc không phải là vũ khí kỹ thuật mà là cách học của trí thức (kẻ sĩ) và tân pháp (tổ chức một chế độ xã hội mới)"1. khang hữu vi...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.