Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

File excel tính dầm BTCT thường có bầu dầm ( Cầu Phước Thịnh - km 1074+846 - ql1a - Quảng Ngãi )

Gồm có :

- DUYỆT CƯỜNG ĐỘ CẤU KIỆN BÊTÔNG CỐT THÉP THƯỜNG CHỊU UỐN

- TÍNH TOÁN CƯỜNG ĐỘ CỦA DẦM THEO LỰC CẮT

- TÍNH TOÁN CƯỜNG ĐỘ CỦA DẦM THEO LỰC CẮT

- KIỂM TRA VỀ ỔN ĐỊNH CHỐNG NỨT

- KIỂM TRA VỀ ĐỘ VÕNG CỦA DẦM

File excel tính dầm BTCT thường có bầu dầm ( Cầu Phước Thịnh - km 1074+846 - ql1a - Quảng Ngãi )

file excel tính dầm btct thường có bầu dầm ( cầu phước thịnh - km 1074+846 - ql1a - quảng ngãi )gồm có : - duyệt cường độ cấu kiện bêtông cốt thép thường chịu u

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:933|Tải về:2|Số trang:0

Thông tin tài liệu

Ngày tạo:

Tag: cầu dầm giản đơn, dầm cầu trục, tính dầm chiều nghỉ, tính toán móng nông dạng dầm đơn, câu dầm, dao động của dầm, phân tử thanh dầm, dầm liên kết, hệ dầm sàn, vẽ cấu kiện dầm,