File excel tính toán các loại móng hoàn chỉnh

Upload: LeThiThuyTrang.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 4844|Tải về: 71|Cấp: Đại học

file excel tính toán các loại móng hoàn chỉnh bao gồm :1. móng đơn có địa chất2. móng đơn không có địa chất3. móng băng4. móng băng dưới tường5. kiểm tra móng6. tính toán bản sàn7. các bảng tr

File excel tính toán các loại móng hoàn chỉnh bao gồm :

1. Móng đơn có địa chất

2. Móng đơn không có địa chất

3. Móng băng

4. Móng băng dưới tường

5. Kiểm tra móng

6. Tính toán bản sàn

7. Các bảng tr

[Ẩn quảng cáo]