Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

File excel tính toán các loại móng hoàn chỉnh

Cấp:Đại học|Lượt xem:4141|Tải về:32|Số trang:0 | Ngày upload:11/08/2012

file excel tính toán các loại móng hoàn chỉnh bao gồm :1. móng đơn có địa chất2. móng đơn không có địa chất3. móng băng4. móng băng dưới tường5. kiểm tra móng6.

File excel tính toán các loại móng hoàn chỉnh bao gồm :

1. Móng đơn có địa chất

2. Móng đơn không có địa chất

3. Móng băng

4. Móng băng dưới tường

5. Kiểm tra móng

6. Tính toán bản sàn

7. Các bảng tr

Tag: tính toán móng băng, tính toán móng nông dạng dầm đơn, các loại máy tính, các loại virus máy tính, phương pháp tính móng, bài toán nền móng, các hàm trong excel, bảng tính microsoft excel, bảng tính excel, giải toán bằng excel,