/ 16

Giai cấp công nhân hiện đại ngày nay Và sứ mệnh lịch sử của nó

Upload: TuyenTran.dokovn|Ngày: 27/02/2012|Lượt xem: 11075|Tải về: 13|Cấp: Đại học

giai cấp công nhân hiện đại ngày nay và sứ mệnh lịch sử của nó 1.giai cấp công nhân hiện đại ngày nay. giai cấp công nhân hiện đại ngày nay tuy có nhiều sự biến đổi cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu, song về bản chất giai cấp không hề thay đổi. để hiểu được giai cấp công nhân hiện nay chóng ta vẫn phải trở lại những khái niệm ban đầu về giai cấp công nhân . theo các nhà sáng lập ra chủ nghĩa xã hội khoa học mác và ăngghen, thì giai cấp công nhân (còng có thể gọi giai cấp vô sản) do cuộc cách mạng công nghiệp sản sinh ra, nó là "sản phẩm của bản thân nền đại công nghiệp". trong quá trình hình thành nền sản xuất công nghiệp lớn tbcn, những người vô sản đầu tiên được tuyển mộ từ nhiều tầng líp khác nhau trong xã...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.