Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Giải pháp bù đắp thâm hụt ngân sách nhà nước ?Liên hệ với cân đối ngân sách nhà nước việt nam 2007-2008

Cấp:Đại học|Lượt xem:2627|Tải về:8|Số trang:40 | Ngày upload:16/07/2012

mục lục a. lời mở đầu 2 b. nội dung 4 i. phần lý luận 4 1. khái niệm thâm hụt ngân sách nhà nước 4 2. nguyên nhân thâm hụt 4 3. giải pháp bù đắp thâm hụt nsnn 4

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.