/ 40

Giải pháp bù đắp thâm hụt ngân sách nhà nước ?Liên hệ với cân đối ngân sách nhà nước việt nam 2007-2008

Upload: NguyenTiti.dokovn|Ngày: 16/07/2012|Lượt xem: 2620|Tải về: 8|Cấp: Đại học

mục lục a. lời mở đầu 2 b. nội dung 4 i. phần lý luận 4 1. khái niệm thâm hụt ngân sách nhà nước 4 2. nguyên nhân thâm hụt 4 3. giải pháp bù đắp thâm hụt nsnn 4 3.1. thực trạng bù đắp thâm hụt nsnn những năm gần đây 4 3.2. các giải pháp bù đắp thâm hụt nsnn 7 3.2.1. biện pháp "tăng thu, giảm chi" 7 3.2.2. vay nợ trong nước (vay dân) 8 3.2.3. vay nợ nước ngoài 9 3.2.4. sử dụng dự trữ ngoại tệ 10 3.2.5. phát hành tiền 10 4. đánh giá hiệu quả của việc bù đắp thâm hụt nsnn ở việt nam 11 4.1. một số hạn chế trong việc bù đắp thâm hụt nsnn ở việt nam 11 4.1.1-đi vay trong nước thông qua việc phát hành chứng khoán nợ của chính phủ 11 4.1.2-chính sách tiền tệ tài trợ thâm hụt ngân sách thông qua việc...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.