Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Giải pháp bù đắp thâm hụt ngân sách nhà nước ?Liên hệ với cân đối ngân sách nhà nước việt nam 2007-2008

mục lục a. lời mở đầu 2 b. nội dung 4 i. phần lý luận 4 1. khái niệm thâm hụt ngân sách nhà nước 4 2. nguyên nhân thâm hụt 4 3. giải pháp bù đắp thâm hụt nsnn 4

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:2234|Tải về:7|Số trang:40

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Học viện Ngân Hàng

Ngày tạo: