Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

GIẢI PHÁP CHIÊU THỊ NHẰM XÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG CHO SẢN PHẨM BỘT GIẶT SURF CỦA CÔNG TY UNILEVER VN

Cấp:Đại học|Lượt xem:1342|Tải về:5|Số trang:26 | Ngày upload:29/10/2012

trường đại học kinh tế tp hồ chí minh khoa thương mại-du lịch-marketing ***** môn quản trị marketing đề tài : giải pháp chiêu thị nhằm xâm nhập thị trường cho s

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.