Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ mặt hàng đồ gia dụng nhựa tại công ty Cổ Phần XNK Hoà An

Cấp:Đại học|Lượt xem:97|Tải về:0|Số trang:52 | Ngày upload:15/11/2013

Chuyên mục: | Trường:

Tiêu thụ hàng hoá không chỉ phụ thuộc vào các phương pháp và nghệ thuật bán hàng, mà còn chịu ảnh hưởng rất lớn vào quan hệ cung cầu hàng hoá và tình hình cạnh

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.