Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Giải pháp để đẩy mạnh CNH-HĐH nông nghiệp nông thôn trong tình hình mới

mục lục a.lời mở đầu.....2 b.phần nội dung.....3 chương i.một số vấn đề lý luân chung về cnh-hđh nụng nghiờp nông thôn.....3 i.những nội dung chủ yếu của cnh -

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:2094|Tải về:7|Số trang:20

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Ngày tạo: