/ 20

Giải pháp để đẩy mạnh CNH-HĐH nông nghiệp nông thôn trong tình hình mới

Upload: QuynhChi.dokovn|Ngày: 04/03/2012|Lượt xem: 2832|Tải về: 8|Cấp: Đại học

mục lục a.lời mở đầu.....2 b.phần nội dung.....3 chương i.một số vấn đề lý luân chung về cnh-hđh nụng nghiờp nông thôn.....3 i.những nội dung chủ yếu của cnh - hđh nông nghiệp,nụng thụn.....3 ii.tính tất yếu của cnh-hđh nông nghiệp nụng thụn.....3 chương ii.thực trạng của quá trình cnh - hđh nông ng

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]