/ 20

Giải pháp để đẩy mạnh CNH-HĐH nông nghiệp nông thôn trong tình hình mới

Upload: QuynhChi.dokovn|Ngày: 04/03/2012|Lượt xem: 2435|Tải về: 7|Cấp: Đại học

mục lục a.lời mở đầu.....2 b.phần nội dung.....3 chương i.một số vấn đề lý luân chung về cnh-hđh nụng nghiờp nông thôn.....3 i.những nội dung chủ yếu của cnh - hđh nông nghiệp,nụng thụn.....3 ii.tính tất yếu của cnh-hđh nông nghiệp nụng thụn.....3 chương ii.thực trạng của quá trình cnh - hđh nông nghiệp việt nam hiện nay.....5 i.những thành tựu đã đạt được của cnh-hđh nông nghiệp nụng thụn.....5 ii.những vấn đề tồn tại, cần tập trung sức giải quyết.....9 iii.những thách thức và cơ hội cho cnh-hđh nông nghiệp nông ..... thôn trong tình hình mới.....11 chương iii.giải pháp để đẩy mạnh cnh-hđh nông nghiệp nông thôn trong tình hình mới.....15 c.kết luận.....19 d.danh mục các tài liệu tham khảo lời mở đầu nhìn lại lịch sử phát triển của xã hội loài người, nông nghiệp luôn luôn giữ một vai trò quan trọng, là ngành sản xuất lương thực, thực phẩm cho xã hội, nhiều nguyên...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.