Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Giải pháp hoàn thiện chính sách phân phối của công ty cổ phần cửa nhựa Happy Window

Cấp:Đại học|Lượt xem:919|Tải về:3|Số trang:75 | Ngày upload:04/03/2012

lời cam đoan kính gửi : khoa quản trị kinh doanh - học viện ngân hàng sinh viên thực tập : phùng thị thùy linh lớp : qtma khóa : 10 mã sv : hd.1032135 đơn vị th

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.