Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Giải pháp nâng cao hiệu quả của lực lượng bán hàng trong hoạt động bán chéo sản phẩm- dịch vụ tại Ngân hàng Quốc tế (VIB Bank)

Cấp:Đại học|Lượt xem:1664|Tải về:17|Số trang:8 | Ngày upload:04/03/2012

giải pháp nâng cao hiệu quả của lực lượng bán hàng trong hoạt động bán chéo sản phẩm- dịch vụ tại ngân hàng quốc tế (vib bank) đề cương đề tài mã số:l0019 lời m

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.