/ 32

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng Hội LHTN TP Hà Nội

Upload: TamThu.dokovn|Ngày: 29/01/2012|Lượt xem: 395|Tải về: 1|Cấp: Đại học

lời nói đầu việt nam đang bước vào giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá, với mục tiêu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. để thực hiện được mục tiêu này, còng nh­ là sự chuyển đổi nòn kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập nòn kinh tế thế giới. trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của đảng, việt nam đang từng bước tiến hành cải cách nền hành chính trên các lĩnh vực. đặc biệt là cải cách tổ chức bộ máy và đội ngò cán bộ công chức hành chính. việc đổi mới và hoàn thiện phương thức tổ chức, điều hành hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước giữ một vai trò hết sức quan trọng, nã góp phần nâng cao hiệu quả phục...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.