Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Giải pháp Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành đường sắt việt nam trong giai đoạn hiện nay

Cấp:Đại học|Lượt xem:255|Tải về:1|Số trang:46 | Ngày upload:11/08/2012

phần mở đầu trong thời kỳ cả nước cú chiến tranh vỡ nền kinh tế thực hiện theo cơ chế kế hoạch hoá, tập trung, bao cấp, ngành đsvn lỡ một ngành vận tải cú vị tr

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.