/ 46

Giải pháp Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành đường sắt việt nam trong giai đoạn hiện nay

Upload: PhuongMinh.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 256|Tải về: 1|Cấp: Đại học

phần mở đầu trong thời kỳ cả nước cú chiến tranh vỡ nền kinh tế thực hiện theo cơ chế kế hoạch hoá, tập trung, bao cấp, ngành đsvn lỡ một ngành vận tải cú vị trí mũi nhọn trong nền kinh tế quốc dõn, cú đúng gúp rất lớn trong việc vận chuyển lương thực, thực phẩm, vũ khớ vỡ quõn trang quõn dụng ra tiền tuyến, gúp phần quan trọng vỡo sự nghiệp giải phúng vỡ xõy dựng đất nước. từ khi thực hiện cụng cuộc đổi mới do đảng ta khởi xướng, nền kinh tế chuyển từ cơ chế kế hoạch hóa, tập trung, bao cấp sang nền thị tr­ường định hướng xó hội chủ nghĩa (xhcn), ngành đsvn cũng khụng ngừng đổi mới, hoà nhịp với cụng cuộc đổi mới của đất nước; phấn đấu đưa nước ta trở thành một nước cụng nghiệp vỡo năm 2020. những năm gần đõy ngành đường sắt liên tục đạt mức tăng trưởng cao (trên 10 %), song trong quá trình...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.