Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Giải pháp Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành đường sắt việt nam trong giai đoạn hiện nay

phần mở đầu trong thời kỳ cả nước cú chiến tranh vỡ nền kinh tế thực hiện theo cơ chế kế hoạch hoá, tập trung, bao cấp, ngành đsvn lỡ một ngành vận tải cú vị tr

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:214|Tải về:1|Số trang:47

Thông tin tài liệu

Cấp:

Ngày tạo: