Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý công tác chuyên môn của Phó hiệu trưởng trong giai đoạn đổi mới phương pháp giảng day ở trường THCS Thạnh Đức

Cấp:Đại học|Lượt xem:782|Tải về:0|Số trang:21 | Ngày upload:11/08/2012

Chuyên mục: | Trường:

1. lí do chọn đề tài: thực tế ở một số trường thcs hiện nay công việc quản lý về chuyn mơn của phĩ hiệu trưởng chưa được nhận thức sâu sắc cũng như tổ chức thự

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.