/ 21

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý công tác chuyên môn của Phó hiệu trưởng trong giai đoạn đổi mới phương pháp giảng day ở trường THCS Thạnh Đức

Upload: HoangPrince.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 782|Tải về: 0|Cấp: Đại học

1. lí do chọn đề tài: thực tế ở một số trường thcs hiện nay công việc quản lý về chuyn mơn của phĩ hiệu trưởng chưa được nhận thức sâu sắc cũng như tổ chức thực hiện tốt. quản lý chuyn mơn của phĩ hiệu trưởng cịn mang tính chung chung, chỉ đứng ở gốc độ người quản lý. phĩ hiệu trưởng giao khoán cho các tổ phụ trách chuyên môn, cho giáo viên bộ môn. chưa thấy được đây là công việc mang tính chiến lược, thường xuyên, liên tục, lâu dài và trọng tâm để xây dựng một nhà trường xứng tầm vóc chiến lược phát triển giáo dục của đất nước hiện nay. về phía giáo viên vẫn cịn tồn tại một số chưa thật tâm với nghề, cịn lm việc theo cch đối phó cho qua. bên cạnh đó, nâng cao hiệu quả của công tác quản lý chuyn mơn sẽ thc đẩy sự phát triển về...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.