Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý công tác chuyên môn của Phó hiệu trưởng trong giai đoạn đổi mới phương pháp giảng day ở trường THCS Thạnh Đức

1. lí do chọn đề tài: thực tế ở một số trường thcs hiện nay công việc quản lý về chuyn mơn của phĩ hiệu trưởng chưa được nhận thức sâu sắc cũng như tổ chức thự

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:693|Tải về:0|Số trang:21

Thông tin tài liệu

Cấp:

Ngày tạo: