/ 11

Giải pháp phát huy nhân tố con người ở nước ta hiện nay

Upload: NguyenTriDung.dokovn|Ngày: 01/03/2012|Lượt xem: 15918|Tải về: 45|Cấp: Đại học

i. đặt vấn đề trong điều kiện hiện nay việt nam đã là thành viên của tổ chức thương mại thế giới wto xu hướng toàn cầu hoá đang dần chiếm ưu thế, cạnh tranh ngày càng diễn ra gay gắt, vấn đề xây dựng và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng ngày càng cao để có thể đáp ứng quá trình hội nhập quốc tế và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội đang là yêu cầu bức thiết đối với nước ta. đảng và nhà nước ta đã và đang phát huy và sử dụng nhân tố con người với tư cách là động lực chính của sự phát triển kinh tế xã hội. thành công của các nước công nghiệp mới (nic) ở châu á cho thấy dù tài nguyên không nhiều, dân số lại đông để giảm sức ép giành lợi thế cạnh tranh. khai thác tốt nguồn lực nội sinh thúc đẩy...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.