Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Giải pháp phát huy nhân tố con người ở nước ta hiện nay

Cấp:Đại học|Lượt xem:15982|Tải về:45|Số trang:11 | Ngày upload:01/03/2012

i. đặt vấn đề trong điều kiện hiện nay việt nam đã là thành viên của tổ chức thương mại thế giới wto xu hướng toàn cầu hoá đang dần chiếm ưu thế, cạnh tranh ngà

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.