Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Giải pháp phát huy nhân tố con người ở nước ta hiện nay

i. đặt vấn đề trong điều kiện hiện nay việt nam đã là thành viên của tổ chức thương mại thế giới wto xu hướng toàn cầu hoá đang dần chiếm ưu thế, cạnh tranh ngà

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:14432|Tải về:42|Số trang:11

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Ngày tạo: