/ 11

Giải pháp phát huy nhân tố con người ở nước ta hiện nay

Upload: NguyenTriDung.dokovn|Ngày: 01/03/2012|Lượt xem: 16670|Tải về: 48|Cấp: Đại học

i. đặt vấn đề trong điều kiện hiện nay việt nam đã là thành viên của tổ chức thương mại thế giới wto xu hướng toàn cầu hoá đang dần chiếm ưu thế, cạnh tranh ngày càng diễn ra gay gắt, vấn đề xây dựng và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng ngày càng cao để có thể đáp ứng quá trình hội nhập quốc t

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]