Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Giải pháp phát triển kênh phân phối của công ty điện thoại di động Viettel - Thuộc tổng công ty viễn thông quân đội Viettel

lời mở đầu nền kinh tế việt nam đang trong quá trình hội nhập với các nước trong khu vực và trên thế giới, đặc biệt là sau khi là thành viên chính thức của wto.

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:1161|Tải về:15|Số trang:30

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại Học Bách Khoa Hà Nội

Ngày tạo: