Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Giải pháp phát triển kênh phân phối của công ty điện thoại di động Viettel - Thuộc tổng công ty viễn thông quân đội Viettel

Cấp:Đại học|Lượt xem:1341|Tải về:16|Số trang:30 | Ngày upload:04/12/2011

lời mở đầu nền kinh tế việt nam đang trong quá trình hội nhập với các nước trong khu vực và trên thế giới, đặc biệt là sau khi là thành viên chính thức của wto.

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.