Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và phát triển Bắc Ninh

Cấp:Đại học|Lượt xem:802|Tải về:3|Số trang:82 | Ngày upload:09/01/2012

lời mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài: cùng với sự phát triển của xã hội, ngân hàng ra đời được xem nh­ là một trong những phát minh kỳ diệu nhất trong lịch s

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.