Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Giải pháp thu hút FDI vào Việt nam

chương i. cơ sở lý luận chung. i.giới thiệu tổ chức thương mại thế giới ( wto). 1.lịch sử hình thành. tháng 2 năm 1946, hội đồng kinh tế và xã hội liên hiệp quố

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:528|Tải về:1|Số trang:77

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Ngày tạo: