Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Giải pháp thu hút FDI vào Việt nam

Cấp:Đại học|Lượt xem:580|Tải về:1|Số trang:77 | Ngày upload:22/11/2011

chương i. cơ sở lý luận chung. i.giới thiệu tổ chức thương mại thế giới ( wto). 1.lịch sử hình thành. tháng 2 năm 1946, hội đồng kinh tế và xã hội liên hiệp quố

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.