/ 77

Giải pháp thu hút FDI vào Việt nam

Upload: DucTorres.dokovn|Ngày: 22/11/2011|Lượt xem: 581|Tải về: 1|Cấp: Đại học

chương i. cơ sở lý luận chung. i.giới thiệu tổ chức thương mại thế giới ( wto). 1.lịch sử hình thành. tháng 2 năm 1946, hội đồng kinh tế và xã hội liên hiệp quốc đã triệu tập một hội nghị bàn về thương mại và việc làm. văn kiện cuối cùng của hội nghị này là hiến chương lahabana. đây là cơ sở để 23 nước thương lượng ký nghị định thư tạm thời về việc thi hành "hiệp định chung về thuế quan và mậu dịch (gatt) vào ngày 23 tháng 10 năm 1947, chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 1948. và thế là gatt, công ước mang tính chất lâm thời, trở thành thoả thuận đa phương then chốt về mậu dịch toàn cầu. hiệp định gatt trở thành văn kiện công pháp quốc tế đầu tiên điều chỉnh quan hệ thương mại giữa các quốc gia mang tính chất đa phương....

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.