Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Giải pháp thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào Việt Nam thời kỳ hậu khủng hoảng

chương i lý thuyết về đầu tư trực tiếp nước ngoài và khủng hoảng tài chính toàn cầu .1. lý thuyết về đầu tư trực tiếp nước ngoài ( fdi ) .1.1. khái niệm và vai

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:245|Tải về:1|Số trang:90

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Ngày tạo: