/ 90

Giải pháp thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào Việt Nam thời kỳ hậu khủng hoảng

Upload: VienMinh.dokovn|Ngày: 25/10/2012|Lượt xem: 343|Tải về: 1|Cấp: Đại học

chương i lý thuyết về đầu tư trực tiếp nước ngoài và khủng hoảng tài chính toàn cầu .1. lý thuyết về đầu tư trực tiếp nước ngoài ( fdi ) .1.1. khái niệm và vai trò của fdi .1.1.1. khái niệm: theo hiệp hội luật quốc tế ( 1966 ) thì " đầu tư trực tiếp nước ngoài là sự di chuyển vốn từ nước của người đầu tư sang nước của người sử dụng nhằm xây dựng ở đó xí nghiệp kinh doanh hoặc dịch vụ". theo luật đầu tư nước ngoài tại việt nam ban hành năm 1987 và được bổ sung hoàn thiện sau 4 lần sửa đổi ( 1989, 1992, 1996, 2000 ): " đầu tư trực tiếp nước ngoài là việc các tổ chức và cá nhân nước ngoài đưa vào việt nam vốn bằng tiền nước ngoài hoặc bất cứ tài sản nào được chính phủ việt nam chấp nhận để hợp tác...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.