Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Giải pháp tiêu thụ sản phẩm thuốc thú y trên thị trường nội địa của Công ty Cổ Phần Sóng Hồng.

Cấp:Đại học|Lượt xem:750|Tải về:6|Số trang:37 | Ngày upload:23/02/2013

lời mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài. qua hơn 20 năm đổi mới và hội nhập quốc tế kinh tế nước ta đã có nhiều chuyển biến sâu sắc về mọi mặt, mọi ngành hàng.

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.