/ 13

Giải phóng dân tộc "Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản"

Upload: HuongGiangNguyen.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 2198|Tải về: 4|Cấp: Đại học

giải phóng dân tộc "muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản" a-đặt vấn đề: trong giai đoạn 1920-1945, phong trào cách mạng vô sản trên thế giới diễn ra sôi động và đạt được nhiều thắng lợi to lớn, đồng thời phong trào giải phóng dân tộc cũng diễn ra mạnh mẽ: vào những năm 60 của thế kỉ xix, chủ nghĩa tư bản từ tự do cạnh tranh chuyển sang chủ nghĩa tư bản độc quyền hay chủ nghĩa đế quốc. từ đó, nhu cầu về thuộc địa càng trở nên quan trọng. sự bành trướng lãnh thổ của các nước đế quốc đã dẫn đến một mâu thuẫn mới-đó là mâu thuẫn giữa các nước thuộc địa và phụ thuộc với chủ nghĩa đế quốc thực dân. mâu thuẫn này trở nên là một mâu thuẫn cơ bản, hết sức sâu sắc và gay gắt của thời đại...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.