Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Giải quyết tình huống nhóm 2 đề số 4 Môn luật Lao động

Cấp:Đại học|Lượt xem:913|Tải về:7|Số trang:16 | Ngày upload:11/08/2012

Chuyên mục: | Trường:

đề bài số 4: chị n kí hợp đồng không xác định thời hạn với công ty h từ ngày 01/10/2005, mức lương 4.000.000 đồng/tháng. ngày 05/05/2007, do mâu thuẫn cá nhân

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.