/ 2

Giải quyết tình huống trong luật quốc tế

Upload: BuiThanhHieu.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 2383|Tải về: 6|Cấp: Đại học

Chuyên mục:

bài làm :giải quyết tình huống 5 : 1. trong sự xung đột giữa quy định tại khoản 2 điều 12 công ước viên năm 1969 và quy định tại các văn bản pháp luật của guatemala thì sẽ ưu tiên áp dụng qui định nào ?theo đề bài ra khi phê chuẩn công ước viên năm 1969 thì guatemala đã bảo lưu quy định tại khoản 2

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]