Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Giải quyết tình huống trong luật quốc tế

bài làm :giải quyết tình huống 5 : 1. trong sự xung đột giữa quy định tại khoản 2 điều 12 công ước viên năm 1969 và quy định tại các văn bản pháp luật của guate

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:1540|Tải về:2|Số trang:2

Thông tin tài liệu

Cấp:

Chuyên mục:

Ngày tạo: