Gian lận thương mại, biện pháp phòng chống gian lận thương mại

Upload: TranThienTri.dokovn|Ngày: 13/08/2012|Lượt xem: 372|Tải về: 0|Cấp: Đại học

i.mở đầu gian lận thương mại là mặt trái của nền kinh tế thị trường,nó ảnh hưởng tới tình hình kinh tế ,chính trị –xã hội của đất nước.hiện nay, nạn gian lận thương mại diễn ra với nhiều hình thức thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn. chính điều này đã làm cho sản xuất kinh doanh trong nước gặ

I.MỞ ĐẦU

Gian lận thương mại là mặt trái của nền kinh tế thị trường,nó ảnh hưởng tới tình hình kinh tế ,chính trị –xã hội của đất nước.Hiện nay, nạn gian lận thương mại diễn ra với nhiều hình thức thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn. Chính điều này đã làm cho sản xuất kinh doanh trong nước gặp nhiều khó khăn, làm thất thu ngân sách Nhà nước, mất kỷ cương trong hoạt động thương mại…

Chính vì vậy các ngành các cấp, Nhà nước và nhân dân cần phải phối hợp chặt chẽ để đưa ra những biện pháp hiệu quả để phòng chống gian lận thương mại ở nước ta hiện nay.

Được sự giúp đỡ của thầy cô và bạn bè, em đã quyết định chọn đề tài “gian lận thương mại, biện pháp phòng chống gian lận thương mại” để đưa ra những biện pháp phòng chống nó.

Qua việc nghiên sứu đề tài này giúp em hiểu rõ hơn về những tác hại của gian lận thương mại đối với sự phát triển kinh tế của đất nước.Những kiến thức qua việc nghiên cứu đề tài xẽ giúp em phục vụ cho việc học của mình cũng như sau này ra trường công tác sẽ tốt hơn.

Trong đề án này, em xin trình bày những vấn đề sau:

+Chương 1: Những vấn đề chung về gian lận thương mại.

+Chương 2: Thực trạng gian lận thương mại ở nước ta hiện nay.

+Chương 3: Biện pháp phòng chống gian lận thương mại.

MỤC LỤC

I.Mở đầu

II.Nội dung

Chương1: Nhưng vấn đề chung về gian lận thương mai

1.Khái quát về gian lận thương mai và các tác hại của nó trong nền kinh tế thị trường

1.1Khái niệm về gian lận thương mai

1.2Tác hại của gian lận thương mại trong nền kinh tế quốc dân

2.Những hành vi gian lận thương mai chủ yếu

3.Những yếu tố tác động tới gian lận thương mại

Chương 2: Thực trạng gian lận thương mại ở nước ta hiện nay

1.Đặc điểm kinh tế xã hội nước ta hiên nay và mối quan hệ của nó với gian lận thương mại

1.1Đặc điểm kinh tế xã hội nước ta hiện nay

1.2Mối quan hệ giữa kinh tế nuớc ta hiên nay với gian lận thương mại

2.Thực trang gian lận thương mại nước ta hiện nay

2.1 Thực trang gian lận thương mại nước ta hiện nay

2.2Những mặt chưa làm đựoc

3.Nhưỡng kết luận rút ra qua việc nghiên cứu gian lận thương mai

Chương3:Biện pháp phòng chống gian lận thương mại

1.Phướng hướng phát triển ngành thương mại và sự cần thiết phải chống gian lận thương mại

1.1Phướng hướng phát triển ngành thương mại

1.2Sự cần thiết phải chống gian lận thương mại

2.Phướng hương và biện pháp phòng chống gian lân thương mại

2.1Biện pháp dưới góc độ nhà nước

2.2Biện pháp dưới góc độ doanh nghiệp

2.3Biện pháp dưới góc độ doanh nghiệp

3.Điều kiện thực hiện

III.Kết luận

[Ẩn quảng cáo]