Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Giáo dục là quốc sách hàng đầu.

*) vài khái niệm cần làm rõ. trước khi phân tích bất kỳ một vấn đề nào, một thao tác không thể thiếu là làm rõ các khái niệm liên quan. dưới đây cách hiểu riêng

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:34233|Tải về:24|Số trang:32

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: ĐH Luật Hồ Chí Minh

Ngày tạo: