/ 32

Giáo dục là quốc sách hàng đầu.

Upload: ThangPhanWinkakahaha.dokovn|Ngày: 16/07/2012|Lượt xem: 40513|Tải về: 36|Cấp: Đại học

*) vài khái niệm cần làm rõ. trước khi phân tích bất kỳ một vấn đề nào, một thao tác không thể thiếu là làm rõ các khái niệm liên quan. dưới đây cách hiểu riêng của nhóm về ba khái niệm "giáo dục", "chính sách giáo dục", "quốc sách hàng đầu". giáo dục: không có một định nghĩa về giáo dục nhưng ai cũ

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]