/ 32

Giáo dục là quốc sách hàng đầu.

Upload: ThangPhanWinkakahaha.dokovn|Ngày: 16/07/2012|Lượt xem: 39471|Tải về: 25|Cấp: Đại học

*) vài khái niệm cần làm rõ. trước khi phân tích bất kỳ một vấn đề nào, một thao tác không thể thiếu là làm rõ các khái niệm liên quan. dưới đây cách hiểu riêng của nhóm về ba khái niệm "giáo dục", "chính sách giáo dục", "quốc sách hàng đầu". giáo dục: không có một định nghĩa về giáo dục nhưng ai cũng có thể hiểu một cách đơn giản nhất giáo dục nghĩa là dạy và học. xét trên góc độ lý luận, giáo dục là một bộ phận thuộc một chế định của hiến pháp: "văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ". giáo dục vừa là một lĩnh vực điều chỉnh gồm nhiều quan hệ xã hội của pháp luật, vừa là một nhóm các mục tiêu, yêu cầu mà nhà nước đặt ra để thực hiện. chính sách giáo dục: là các chính sách do nhà nước đặt ra nhằm điều chỉnh lĩnh vực...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.