Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Giao lưu văn hoá trong tín ngưỡng của người Kinh ở Vạn Vĩ với các dân tộc khác.

Cấp:Đại học|Lượt xem:379|Tải về:2|Số trang:24 | Ngày upload:16/04/2012

phần mở đầu 1. lý do chọn đề tài. trong cộng đồng cư dân trung quốc, người kinh là một dân tộc thiểu số, tập trung phần lớn ở kinh đảo, giang bình, đông hưng, q

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.