/ 24

Giao lưu văn hoá trong tín ngưỡng của người Kinh ở Vạn Vĩ với các dân tộc khác.

Upload: ChangtraiThangmuoihai.dokovn|Ngày: 16/04/2012|Lượt xem: 375|Tải về: 2|Cấp: Đại học

phần mở đầu 1. lý do chọn đề tài. trong cộng đồng cư dân trung quốc, người kinh là một dân tộc thiểu số, tập trung phần lớn ở kinh đảo, giang bình, đông hưng, quảng tây. vạn vĩ nằm trong khu vực kinh đảo, là nơi người kinh tập trung sinh sống từ khi đến đảo. trải qua 5 thế kỉ định cư, ở vạn vĩ vẫn tồn tại khung cảnh làng quê, ngôn ngữ, văn hoá việt nam trong lòng một đất nước khác. người kinh ở vạn vĩ đã định hình một kho tàng văn hoá vừa dung hoà các yếu tố văn hoá hán vừa mang đậm nét văn hoá truyền thống của người kinh. tín ngưỡng là biểu hiện sắc thái căn hóa tộc người, là tấm gương phản ánh đời sống thực của họ. hệ thống tín ngưỡng của người kinh ở vạn vĩ đã phản ánh sinh động đời sống xã hội và...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.