Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

giao thức TCP/IP

Cấp:Đại học|Lượt xem:1257|Tải về:3|Số trang:124 | Ngày upload:09/01/2012

chương 1: giới thiệu về giao thức tcp/ip 1.1. lịch sử phát triển củatcp/ip và mạng internet mạng internet là một mạng máy tính toàn cầu, bao gồm hàng chục triệu

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.