/ 124

giao thức TCP/IP

Upload: QuocVuong.dokovn|Ngày: 09/01/2012|Lượt xem: 1316|Tải về: 3|Cấp: Đại học

chương 1: giới thiệu về giao thức tcp/ip 1.1. lịch sử phát triển củatcp/ip và mạng internet mạng internet là một mạng máy tính toàn cầu, bao gồm hàng chục triệu người sử dụng, được hình thành từ cuối thập kỷ 60 từ một thí nghiệm của bộ quốc phòng mỹ. tại thời điểm ban đầu đó là mạng arpanet của ban quản lý dự án nghiên cứu quốc phòng. arpanet là một mạng thử nghiệm phục vụ các nghiên cứu quốc phòng, một trong những mục đích của nó là xây dựng một mạng máy tính có khả năng chịu đựng các sự cố (ví dụ một số nót mạng bị tấn côngvà phá huỷ nhưng mạng vẫn tiếp tục hoạt động). mạng cho phép một máy tính bất kỳ trên mạng liên lạc với mọi máy tính khác. khả năng kết nối các hệ thống máy tính khác nhau đã hấp dẫn mọi người, vả lại đây cũng...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.