Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Giới thiệu chung về Công ty Viễn thông Quân Đội (Viettel Telecom)

Cấp:Đại học|Lượt xem:4863|Tải về:15|Số trang:20 | Ngày upload:29/11/2011

báo cáo tổng hợp giới thiệu tổng quát về tổng công ty viễn thông quân đội (viettel) và công ty viễn thông quân đội (viettel telecom) phần i: công ty viễn thông

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.