Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Giới thiệu chung về Công ty Viễn thông Quân Đội (Viettel Telecom)

báo cáo tổng hợp giới thiệu tổng quát về tổng công ty viễn thông quân đội (viettel) và công ty viễn thông quân đội (viettel telecom) phần i: công ty viễn thông

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:3845|Tải về:13|Số trang:20

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Ngày tạo: