Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Giới thiệu về công ty Unilever Việt Nam.

chương i : mô tả tình huống 1.1  giới thiệu về công ty unilever việt nam. unilever là một tập đoàn toàn cầu của anh và hà lan nổi tiếng thế giới trên lĩnh v

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:33084|Tải về:48|Số trang:36

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Ngày tạo: