Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Giới thiệu về công ty Unilever Việt Nam.

Cấp:Đại học|Lượt xem:35428|Tải về:55|Số trang:36 | Ngày upload:22/11/2011

chương i : mô tả tình huống 1.1  giới thiệu về công ty unilever việt nam. unilever là một tập đoàn toàn cầu của anh và hà lan nổi tiếng thế giới trên lĩnh v

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.